Dlaczego warto kontrolować ubezpieczenie społeczne?

Prowadzenie dużego albo małego biznesu, czy też zatrudnienie u kogoś to zawsze będą nie tylko i wyłącznie nasze dochody. Musimy także pamiętać o tym, aby spełniać wszystkie wymogi formalne. Pamiętajmy o tym, że prawo w Polsce, a także to, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej, wymaga od nas opłacania składek społecznych i zdrowotnych. Co miesiąc musimy, więc robić przelew do ZUS i pamiętać, jakie składki w 2020 roku obowiązują.

Dlaczego składki są zróżnicowane?

Warto przy okazji zauważyć, że nie zawsze składki przez nas opłacane będą w takiej samej wysokości. Wszystko mianowicie zależy od tego, jaki konkretnie jest nasz status prawny, a także jaki poziom przychodów osiągamy. Od kilku lat obowiązuje tak zwany mały ZUS, a więc niższe składki dla osób, które nie przekraczają pewnego progu przychodów. Poza tym w zależności też od tego, ilu pracowników zatrudniamy oraz czy nasz zakład pracy jest chroniony, możemy liczyć na rozmaite ulgi i udogodnienia. Dlatego takie kwestie też warto konsultować z doświadczonymi prawnikami od ubezpieczeń społecznych.

Kiedy możemy liczyć na mały ZUS?

Warto, więc skoncentrować się nie tylko i wyłącznie na terminowym wykonywaniu przelewu na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Dobrze jest po prostu dokładnie sprawdzić nasze zeznanie podatkowe i comiesięczne rozliczenia. Jeżeli przecież okaże się, że nie musimy w ogóle wpłacać zaliczek na podatek dochodowy i nie przekraczamy pewnego pułapu przychodów, to wtedy można liczyć na niższe comiesięczne opłaty. Oczywiście ZUS składki za 2020 rok zawsze ustala indywidualnie. Oblicza to specjalnie do tego celu stworzony algorytm. W roku bieżącym również obowiązywała ta sama metoda. Najpierw, więc osoby ubezpieczone albo dopiero przystępujące do ubezpieczenia musiały sobie wydrukować formularz lub pobrać go z urzędu. Po prawidłowym wypełnieniu należało udać się do lokalnej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć dokumenty wraz z wyliczoną podstawą ubezpieczenia.