Pomoc w sprawach spadkowych

Spadek adwokat Bydgoszcz to prawnik specjalizujący się w sprawach spadkowych, który może pomóc w załatwianiu formalności związanych z dziedziczeniem i podziałem majątku po zmarłym. Adwokat spadkowy może również pomóc w rozwiązywaniu sporów między spadkobiercami i w uzyskaniu należnych im pieniędzy i rzeczy.

Czym jest prawo spadkowe, testament i nabycie spadku?

Prawo spadkowe to zbiór przepisów prawnych regulujących kwestie związane z przekazywaniem majątku po śmierci osoby zmarłej (spadkodawcy) na rzecz jej spadkobierców. Zawiera ono zasady dotyczące dziedziczenia, ustalania kto jest spadkobiercą, jakie są ograniczenia w dziedziczeniu oraz jakie obowiązki i uprawnienia wiążą się z byciem spadkobiercą.
Testament jest dokumentem, w którym osoba testująca określa swojego spadkobiercę lub spadkobierców po śmierci. Stwierdzenie nabycia spadku to dokument potwierdzający, że osoba zgłaszająca stała się spadkobiercą i przyjęła spadek po osobie zmarłej.

Kancelaria Adwokacka w Bydgoszczy może pomóc w rozwiązywaniu spraw spadkowych, takich jak: dziedziczenie po osobach zmarłych, podział majątku spadkowego itp.

Adwokat spadkowy w Bydgoszczy może pomóc w przeprowadzeniu postępowania sądowego, negocjować ugodę między spadkobiercami lub reprezentować swojego klienta w sądzie.

Wyróżniamy dwa rodzaje testamentów:

  • Testament holograficzny – czyli taki, który został spisany ręcznie.
  • Testament notarialny – testament sporządzony w obecności notariusza i dwóch świadków. Ten rodzaj jest formalnie potwierdzony oraz zabezpieczony przed ewentualnymi zmianami.
  • Testamenty szczególne – podróżne, wojskowe lub ustne. 

Wybór rodzaju testamentu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji osoby spisującej testament.

Gdy następuje podział spadku

Podział spadku to proces, w którym majątek pozostawiony przez osobę zmarłą jest dzielony między jej spadkobierców. Może być on prowadzony w trybie sądowym lub np. przez ugodę między spadkobiercami.

Adwokat specjalizujący się w sprawach spadkowych może pomóc w prowadzeniu postępowania sądowego, negocjowaniu ugód między spadkobiercami oraz w reprezentowaniu swojego klienta w sprawie o podział masy spadkowej.