Kredyt hipoteczny, a jego oprocentowanie

Jednym z najważniejszych czynników kształtujących całkowity koszt kredytu hipotecznego jest jego oprocentowanie. O istocie tego czynnika świadczy m.in. fakt, że każdy ranking kredytów hipotecznych prezentuje oprocentowanie poszczególnych banków, aby poznać koszty poszczególnych propozycji. Z naszego artykułu dowiesz się, czym jest oprocentowanie i od czego ono zależy.

Czym jest oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Jest to wskaźnik procentowy określający koszt odsetek danego kredytu w skali roku. Koszt ten zostaje wliczony w miesięczną ratę kredytu hipotecznego. Jest to jeden z najistotniejszych czynników, które kształtują koszty kredytu, a tym samym finalną kwotę, jaką kredytobiorca musi oddać bankowi za zaciągnięcie kredytu.
W Polsce kredyt hipoteczny jest oprocentowany w sposób stały lub zmienny. Stałe oprocentowanie daje gwarancję, że przez cały okres spłacania kredytu odsetki nie będą się zmieniać. W przypadku drugiego wariantu kredytobiorca takiej pewności niestety nie ma.

Od jakich aspektów uzależnione jest oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Wysokość oprocentowania jest warunkowana przez wiele czynników m.in. kwoty kredytu (im większa kwota kredytu, tym mniejsze oprocentowanie), wartości wkładu własnego (większy wkład własny może spowodować mniejsze oprocentowanie kredytu), celu zaciągania kredytu (banki oferują mniejsze oprocentowanie dla kredytów zaciąganych na dany cel) czy źródła dochodu kredytobiorcy.

Różnice oprocentowania

Patrząc, przykładowo na ranking kredytów hipotecznych można zauważyć, że poszczególne banki oferują różne oprocentowanie kredytu. Z czego to wynika? Ponieważ w kwestii oprocentowania banki mają tak naprawdę dowolność w regulowaniu tej wartości. Jednak warto wiedzieć, że banki nie mogą przekroczyć maksymalnego progu wynoszącego 7,2%. Wartość ta bierze się z regulacji wynikających z ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim oraz Kodeksu Cywilnego. Oba te akty prawne stanowią, że banki nie mogą przekroczyć dwukrotności wartości odsetek ustawowych, które wynoszą obecnie 3,6%.