Kancelaria Consensus

Zaciąganie zobowiązań finansowych może stać się przyczyną niewypłacalności i w rezultacie sporych kłopotów. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia. Rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to możliwe od 1 stycznia 2015 roku, kiedy to w życie weszły przepisy, na mocy których ogłoszenie upadłości jest możliwe również przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. To…

Read More