Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej. Najprościej mówiąc ubezpieczenie OC ochroni nas w sytuacji, gdy w wyniku naszego działania lub zaniechania ( w następstwie czynu niedozwolonego) w życiu prywatnym lub w związku z posiadanym przez nas mieniem jesteśmy zobowiązani do naprawienia jakiejś szkody.

Odpowiedzialność cywilna w domu

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest najczęściej dodatkiem do polisy obejmującej ubezpieczenie mieszkania. Wrocław oferuje szerokie spektrum polis ubezpieczających nieruchomości wraz z OC. Takie ubezpieczenie ochroni nas przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, przez które zachodzą szkody. Mogą to być zarówno szkody wyrządzone osobom trzecim, jak i szkody rzeczowe.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym może być bardzo szeroki i dotyczyć na przykład osób posiadających broń, użytkujących łodzie, czy świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia.

Może to być też ochrona dla osoby korzystającej z wynajętego mieszkania na podstawie umowy najmu lub dla właściciela mieszkania w razie wyrządzenia szkód przez najemcę lub lokatora. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC może obejmować wszystkich domowników, a nawet zwierzęta domowe.

Ochrona ubezpieczyciela

Gdy wykupujemy ubezpieczenie OC z polisą mieszkaniową, to ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność finansową za konsekwencje naszego działania w życiu prywatnym. W praktyce wygląda to tak, że jeśli wyrządzimy szkodę, wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje wyrządzone przez nas straty do ustalonego limitu kwotowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *