Kup sobie poczucie bezpieczeństwa

Korzyści, jakie daje nam ubezpieczenie nie doceniamy, dopóki nie znajdziemy się w sytuacji, w której jest nam ono niezbędne. Składki miesięczne nie muszą być dużym obciążeniem dla naszej kieszeni, a polisa daje nam poczucie bezpieczeństwa na długie lata.

W trosce o najbliższych

Polisa na życie to zabezpieczenie finansowe dla naszych najbliższych. Wykupując ją, musimy wskazać osobę uposażoną, czyli tę, której zostaną wypłacone świadczenia po naszej śmierci, czy innego zdarzenia zapisanego w polisie. Najczęściej uposażamy współmałżonka, dzieci lub innych bliskich nam członków rodziny. Możliwości są jednak dużo większe – nie musimy bowiem być spokrewnieni z osobą, którą chcemy uposażyć. Pieniądze z polisy możemy się zdecydować przeznaczyć na fundację lub inną organizację charytatywną. Uposażyć możemy także osobę niepełnoletnią – na przykład własne dziecko czy wnuka. Ubezpieczenia na życie są doskonałym sposobem na zapewnienie ochrony sobie i swoim bliskim. Można wykupić polisę nie tylko na wypadek śmierci, ale też ciężkiej choroby czy wypadków, w wyniku których stracimy możliwość zarabiania pieniędzy.

Pieniądze bez podatku

Uposażyć możemy jedną osobę lub więcej. W tym drugim przypadku należy wskazać głównego i dodatkowego uposażonego. Należy jednak wskazać, jaki procent kwoty przysługuje każdej z tych uposażonych osób. Formalności związane z uposażeniem nie są skomplikowane, ale niezbędne są do tego takie dane, jak imię i nazwisko, data urodzenia, a często także PESEL osoby, którą chcemy uposażyć. Należy też podać stopień pokrewieństwa z osobą, która ma być uposażona. Jeżeli chcemy, aby środki z polisy trafiły do organizacji, to upewnijmy się, czy towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybraliśmy, ma taką opcję, bo nie w każdym jest to możliwe. Dobra wiadomość jest taka, że pieniądze wypłacone z polisy nie podlegają opodatkowaniu, w przeciwieństwie do spadku. W przypadku, gdy nikogo nie uposażymy, pieniądze trafią do tak zwanych zstępnych, czyli tych członków rodziny, które mają prawo do spadku po nas.