Zaciąganie zobowiązań finansowych może stać się przyczyną niewypłacalności i w rezultacie sporych kłopotów. Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia. Rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to możliwe od 1 stycznia 2015 roku, kiedy to w życie weszły przepisy, na mocy których ogłoszenie upadłości jest możliwe również przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. To szybki i niezawodny sposób na pozbycie się problemów finansowych, które są zwykle przyczyną dużego stresu i nieprzespanych nocy. Dzięki nowemu prawu ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej stało się możliwe do przeprowadzenia w krótkim czasie. Sąd ma obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek o upadłość. Im bardziej profesjonalnie i rzetelnie przygotowany, tym większa szansa na sukces i uwolnienie się od długów.

Prawo do ogłoszenia upadłości to jedno, ale trzeba jeszcze wiedzieć jak ogłosić upadłość konsumencką, by osiągnąć sukces. Najlepiej zlecić tę formalność profesjonalistom. Kancelaria Consensus specjalizuje się w takich dziedzinach, jak oddłużanie i bankructwo osoby fizycznej. Jej skład tworzą eksperci z dziedziny prawa i ekonomii, którzy tematyką upadłości zajmują się na co dzień i wiedzą, jak ogłosić upadłość osoby fizycznej. Współpraca z kancelarią dzieli się na kilka etapów. Po konsultacji i ocenie przez specjalistów szans na upadłość, następuje zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów, które są w posiadaniu dłużnika i ich szczegółowa analiza. Kolejny etap to przygotowanie wniosku do sądu, a następnie reprezentowanie dłużnika podczas postępowania upadłościowego, przed sądem, syndykiem i na koniec w procesie umorzenia zobowiązań. Specjaliści z kancelarii mogą jednak pomóc tylko tym klientom, którym prawo pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. By móc to zrobić trzeba mieszkać w Polsce, być niewypłacalnym, nie prowadzić działalności gospodarczej oraz nie mieć jeszcze na koncie ogłoszenia upadłości. Trzeba też udowodnić, że problemy finansowe nie powstały w wyniku rażącego niedbalstwa.

Leave a Comment