Od czego zależy cena ropy naftowej?

Ropa naftowa jest bez wątpienia jednym z tych surowców, których cena w największym stopniu wpływa na całą światową gospodarkę. Wysoka cena ropy to wysokie ceny paliw. Gdy paliwo jest drogie – drogi jest również transport. Gdy mamy do czynienia z drogim transportem – rosną ceny wszystkich transportowanych towarów. Od czego jednak właściwie zależy cena samej ropy? Pierwszym i najważniejszym czynnikiem wydaje się wydobycie. Zależność jest tu niezwykle prosta – im większa jest podaż danego surowca tym niższa staje się jego cena. Gdy uruchamiane są kolejne odwierty, odkrywane nowe złoża, powstają kolejne rafinerie – wówczas ropa tanieje.

Podobnie jak podaż na jej cenę wpływa również popyt. Im większe jest zapotrzebowanie na ropę tym większe ceny mogą dyktować koncerny których działalność polega na jej wydobywaniu, przetwarzaniu i obrocie nią. Pod tym względem ropa różni się od innych surowców bardzo nieznacznie. Kolejnym czynnikiem, który na cenę ropy wpływa nie tylko teoretycznie, ale również realnie jest sytuacja polityczna. Największe mocarstwa dysponują ogromnymi rezerwami ropy dzięki czemu trzymają w szachu kraje, których gospodarka opiera się głównie na jej eksporcie. Jeśli więc chcą negatywnie wpłynąć na sytuację tych ostatnich wystarczy że rzucą na rynek część rezerw poprawiając podaż i zarazem zbijając cenę ropy. To że w ostatnich latach mamy do czynienia z zaskakująco niskimi cenami ropy wynika w dużej mierze z prób zdyscyplinowania Rosji czy Państwa Islamskiego, których gospodarki w dużej mierze opierają się właśnie na eksporcie ropy. Eksperci twierdzą, że dokładnie w ten sam sposób rozwinięte kraje zachodu w zmowie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi doprowadziły do upadku Związku Radzieckiego.

Na cenę ropy wpływa również fakt, że surowiec ten nie jest odnawialny oraz to, że cały czas rozwijają się nowe technologie pozyskiwania energii. Efekty te równoważą się w pewnym stopniu, jest jednak praktycznie pewne że w końcu któryś z nich przeważy, a wówczas albo cena ropy stanie się astronomiczna, albo stopniowo wyjdzie ona z użycia i stanie się niezwykle tania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *